Kokoonpanon muutos, nuorisojaosto, eroaminen

HEL 2023-008860
More recent handlings
Case 5. / 474 §

V 30.8.2023, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Nina Miettiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista ja
  • valitsee _____ jäseneksi ja _______ puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Nina Miettisen (Vihr.) 2.8.2021 § 245 jäseneksi ja puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Nina Miettinen on 25.6.2023 pyytänyt eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista muun luottamustoimen hoitamisen vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Close

This decision was published on 23.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Ask for more info

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus 25.6.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.