Nimeämispyyntö, edustaja tilaisuuteen 8.–10.9.2023, Kotkan valtakunnalliset kotiseutupäivät

HEL 2023-008982
More recent handlings
§ 29

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 9.9.2023 sekä Kotkan Valtakunnalliset kotiseutupäivät 8. - 10.9.2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin viralliseksi kokousedustajaksi Kotkan Valtakunnallisten kotiseutupäivien (8. - 10.9.2023) yhteydessä pidettävään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 9.9.2023 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsen/liikuntajaoston puheenjohtaja Sami Muttilaisen.

Valtakirja on päätöksen liitteenä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 07.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja