Lausuntopyyntö, takauslainahakemus, uudisrakennushanke, As Oy Helsingin Perusyhtiö 7, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

HEL 2023-009072
More recent handlings
§ 62
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle As Oy Helsingin Perusyhtiö 7:n As Oy Helsingin Perusyhtiö 7 (Tulistimenkatu, talo A) uudisrakennushankkeen takauslainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa As Oy Helsingin Perusyhtiö 7:n As Oy Helsingin Perusyhtiö 7 (Tulistimenkatu, talo A) uudisrakennushankkeen takauslainahakemusta.

Päätöksen perustelut

As Oy Helsingin Perusyhtiö 7 on jättänyt takauslainahakemuksen As Oy Helsingin Perusyhtiö 7 (Tulistimenkatu, talo A) vuokratalokohteen rakentamiseen Pasilaan.

Hankkeeseen tulee 53 vuokra-asuntoa tavanomaiseen asumiseen. Tontti on oma. Hankinta-arvo on yhteensä 6 954 €/asm².

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu kaupungin asuntokantaan ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen toteuttamiselle ole esteitä kaupungin näkökulmasta.

This decision was published on 05.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Kati Hytönen
yksikön päällikkö

Attachments

1. Lausuntopyyntö 28.6.2023, liite, hakemus
2. Asemakaava
3. Perustamiskustannukset As Oy Helsingin Perusyhtiö 7
4. Tilaluettelo ARA-hankkeet-Tulistimenkatu-taloA
5. Tulistimenkatu luonnokset 28.6.2023
6. Ympäristöselvitys_Keski-Pasila 28.6.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.