Vuokraus, maa-alueen vuokraoikeuden siirto, Green Golf Oy, Stabilowest Oy

HEL 2023-009219
More recent handlings
§ 48

Malmilla sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimuksen siirtäminen Green Golf Oy:ltä Stabilowest Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja on 31.5.2023, 36 § vuokrannut Helsingin kaupungin 38. kaupunginosassa (Malmi), sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 7 960 m²:n suuruisen maa-alueen golftoimintaa varten Green Golf Oy:lle 1.7.2023 - 30.6.2029 väliseksi ajaksi. Green Golf Oy ja Stabilowest Oy ovat 22.6.2023 päivätyssä asiakirjassaan ilmoittaneet vuokrasopimuksen siirrosta Stabilowest Oy:lle.

Vs. liikuntajohtaja päätti, että vuokrasopimus siirretään Stabilowest Oy:n nimiin 1.7.2023 alkaen. Vuokrasopimus on alkuperäisen sopimuksen mukaisesti voimassa 30.6.2029 saakka. Vuokrasopimus siirtyy uudelle vuokralaiselle liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen sisältämin ehdoin.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi.

This decision was published on 05.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Teijo Korva, tiimiesimies, puhelin: 09 310 87915

teijo.korva@hel.fi

Decisionmaker

Marjaana Risku
vs. liikuntajohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.