Vuokraus, maa-alueen vuokraoikeuden siirto, Käpylän Juniorihalli Oy, Oulunkylän Tekonurmi Oy

HEL 2023-009247
More recent handlings
§ 49

Oulunkylässä sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimuksen siirtäminen Käpylän Juniorihalli Oy:ltä Oulunkylän Tekonurmi Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntalautakunta on 27.5.2014, 107 § vuokrannut Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 9 014 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten Käpylän Juniorihalli Oy:lle 1.7.2014 - 30.6.2029 väliseksi ajaksi. Käpylän Juniorihalli Oy ja Oulunkylän Tekonurmi Oy ovat 30.6.2023 päivätyssä asiakirjassaan ilmoittaneet vuokrasopimuksen siirrosta Oulunkylän Tekonurmi Oy:lle.

Vs. liikuntajohtaja päätti, että vuokrasopimus siirretään Oulukylän Tekonurmi Oy:n nimiin 1.7.2023 alkaen. Vuokrasopimus on alkuperäisen sopimuksen mukaisesti voimassa 30.6.2029 saakka.
Vuokrasopimus siirtyy uudelle vuokralaiselle vuokrasopimuksen HEL 2014-003277 sisältämin ehdoin. Vuokrasopimukseen liitetään tämän päätöksen saatua lainvoiman jatkolehti, jossa todetaan vuokrasopimuksen siirtyneen Oulukylän Tekonurmi Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi.

This decision was published on 06.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Teijo Korva, tiimiesimies, puhelin: 09 310 87915

teijo.korva@hel.fi

Decisionmaker

Marjaana Risku
vs. liikuntajohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.