Oikaisuvaatimus, laitoshoidon asiakasmaksu

HEL 2023-009302
More recent handlings
§ 135

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close