Virkasuhteen täyttäminen, päihdepalvelut, Vuosaaren päihdepoliklinikka, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-02-20-23

HEL 2023-009681
More recent handlings
§ 1
This decisionmaker is no longer active

Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, Päihdepalvelut, Vuosaaren päihdepoliklinikka, työavain SOTEPE-02-20-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 029161, toimintayksikkö 396370, työpiste 700050) täyttämättä ajalla 1.6.-31.12.2023.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi 22.3.2023 nykyisen avoimen viran hoitajan siirtyessä takaisin vakinaiseen virkaansa.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 029161) on ollut julkisesti haettavana 22.3.-21.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on työskennellä osana moniammatillista tiimiä sosiaalipalveluiden, etuuksien ja kuntoutuksen asiantuntijana. Sosiaalityöntekijä tekee sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa, kuten palvelutarpeen arviota, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä/päätösesityksiä sekä suunnittelee kuntouttavaan työtoimintaan ohjauksia.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Hakijoista yhdellä oli lain määrittelemä pätevyys toimia sosiaalityöntekijänä. Yhdellä hakijalla oli lain määrittelemä pätevyys toimia sosiaalityöntekijän sijaisuudessa. Yhdellä hakijoista oli ulkomailla suoritettu sosiaalityön tutkinto. Hän kertoi puhelimitse 28.4.2023, että pätevöityminen Suomeen sosiaalityöntekijän tehtäviin on käynnissä, mutta vaatii 18 kuukauden ajan pätevän sosiaalityöntekijän ohjaaman tuen. Kyseisessä tehtävässä tämän tuen järjestäminen on mahdotonta.

Hakijoista ainoa sosiaalityöntekijän pätevyyden omaava henkilö oli kutsuttu työhaastatteluun 5.5.2023. Hakija perui haastattelun. Myöhemmin varmistui, että hän peruu työhakemuksensa tehtävään. Tämän jälkeen otettu yhteys ainoaan sijaispätevään hakijaan, joka kertoi työllistyneensä muualle ja siten peruvansa hakemuksensa kyseiseen tehtävään.

Johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä tehtävään kelpoisten hakijoiden puuttuessa.

This decision was published on 24.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mikael Hästö, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 62447

mikael.hasto@hel.fi

Decisionmaker

Mikael Hästö
johtava sosiaalityöntekijä

Attachments

1. Hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.