Virkasuhteen täyttäminen, idän aikuissosiaalityö, manner/itä-tiimi, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-340-23

HEL 2023-009699
More recent handlings
§ 13

Sosiaaliyöntekijän viran täyttämättä jättäminen, idän aikuissosiaalityö, manner/itä-tiimi, työavain SOTEPE-01-340-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Idän aikuissosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 050195, toimintayksikkö 395660, työpiste 100120) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan uudelleen haettavaksi myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 050195) on perustettu 13.03.2023.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut haettavana 23.06.–14.07.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisesti apua tarvitsevien helsinkiläisten lapsiperheiden kohtaaminen, palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen työskentely niin, että perheiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Tehtäviin kuuluu myös yksilöhuollon ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen päätöksenteko. Asiakasperheiden kanssa yhdessä etsitään uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämänalueiden muutosta vaativiin kohtiin, joita voivat olla mm. päihteet, työttömyys, terveys, sosiaaliset suhteet, asuminen tai talous.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä ja innostusta rakenteellisen sosiaalityön tekemiseen sekä halua työskennellä monikulttuurisen ja -kielisen asiakaskunnan kanssa.

Eduksi luettiin Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän ja lapsiperheiden palvelujen tuntemus sekä Apotti-järjestelmän tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Yksi hakijoista perui hakemuksensa hakemusaikana. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Kukaan hakijoista ei täyttänyt asetettuja kelpoisuusehtoja.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 20.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Silva Linnahalme-Triana, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 62627

silva.linnahalme-triana@hel.fi

Decisionmaker

Silva Linnahalme-Triana
vs. aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.