Kokoonpanon muutos, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto, eroaminen

HEL 2023-010043
More recent handlings
Case 4. / 473 §

V 30.8.2023, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Satu Vartiaiselle eron kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen luottamustoimesta 1.9.2023 alkaen ja
  • valitsee _______ varajäseneksi (Martin Aallon henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 1.9.2023 alkaen kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Satu Vartiaisen (Vihr.) 2.8.2021 § 233 varajäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Satu Vartiainen on 2.8.2023 pyytänyt eroa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen luottamustoimesta 1.9.2023 alkaen ulkomaille muuton vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Close

This decision was published on 23.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Ask for more info

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus 2.8.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.