Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, keskustakirjasto Oodissa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

HEL 2023-010146
More recent handlings
§ 3

Kaupunginkirjaston keskustakirjasto Oodissa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Keskustakirjaston johtaja

Päätös

Keskustakirjaston johtaja päätti oikeuttaa seuraavat työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja viranhaltijan vastuulla 1.9.2023 alkaen edellyttäen että:

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • hankinnan arvonlisäveroton arvio ei ylitä 5000 euroa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettu ohjeistusta.

Seuraavilla toimessa olevilla yksikön päälliköillä on oikeus tehdä hankintoja viranhaltijan vastuulla koskien johtamaansa tai vastuulla olevaa kokonaisuutta:

Vakanssi
Yksikkö
037737
Asiakaskokemus- ja kumppanuusyksikkö
037738
Sisältöpalveluyksikkö
037739
Mediakulttuuriyksikkö
037740
Yhteiset palvelut yksikkö

Tämä päätös kumoaa keskustakirjaston johtajan 12.3.2019 (3 §) tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 24.5.2023 § 119 hyväksymän hallintosäännön luvun 20, 8 §:n mukaan mikäli toimialan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.4.2923, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa vianhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n, 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että keskustakirjaston johtaja voi päättää hankinnoista 60 000 euroon saakka.

Hankintaoikeuksien määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Toimialan talouspalveluyksikkö on puoltanut liitteessä määriteltyjen hankintaoikeuksien myöntämistä.

This decision was published on 18.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Decisionmaker

Anna-Maria Soininvaara
keskustakirjaston johtaja