Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, DigiHelsinki Oy

HEL 2023-010262
More recent handlings
Case 2. / 84 §

DigiHelsinki Oy:n ajankohtaiskatsaus

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi DigiHelsinki Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat DigiHelsinki Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö ja hallituksen puheenjohtaja Marcus Kühn. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

DigiHelsinki Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa, kehittää ja myydä Helsingin kaupunkikonsernille sen tarvitsemia digitaalisia palveluita.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 100 %.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiön tehtävänä on varmistaa kaupungin toiminnan edellytyksiä tuottamalla ja/tai hankkimalla keskitetysti asiakkaidensa tarvitsemat kriittiset digitaaliset peruspalvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Yhtiö on keskeinen väline kaupungin kriittisten digitaalisten peruspalvelutarpeiden täyttämisessä.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Tavoite 1. Kustannustehokkuus

Mittarit:

 • jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi,
 • verrokkilaatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta,
 • ensimmäisen tason ratkaisuaste (ratkaisu ensimmäisellä
  kontaktilla)

Tavoite 2. Tyytyväiset asiakkaat

Mittari:

 • säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite 3. Tyytyväiset työntekijät

Mittari:

 • säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite 4. Toimitusvarmuus ja turvallisuus

Mittari:

 • kriittisten tietoliikenneyhteyksien
  toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (% /palveluaika)

Tavoite 5. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittari:

 • hiilineutraalisuus- tai ympäristö-ohjelman toteutettujen
  toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä

Tavoite 6. Riittävä vakavaraisuus

Mittari:

 • omavaraisuusaste vähintään 30 %.

DigiHelsinki Oy:n toimitusjohtaja Katja Artimo antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Markus Kühn.

Close

This decision was published on 13.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi