Virkasuhteen täyttäminen, idän aikuissosiaalityö, Myllypuron aikuiset 1, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-322-23

HEL 2023-010374
More recent handlings
§ 15

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, idän aikuissosiaalityö, työavain SOTEPE-01-322-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 83073, toimintayksikkö 395660/idän aikuissosiaalityö, työpiste 100020/idän aikuissosiaalityö 1) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan uudelleen haettavaksi myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.12.2023.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 83073) on ollut julkisesti haettavana 22.6.2023 - 21.7.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä työhallinnon avoimet työpaikat -internetsivuilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakastyössä että tiimityöhön perustuvassa työyhteisössä, oppimis- ja kehitysmyönteisyyttä, ja sujuvia tietoteknisiä taitoja.

Eduksi luettiin aikaisempi kokemus sosiaalityöstä ja Apotin käytöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme (3) hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä (1) hakijalla.

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

This decision was published on 21.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Teijo Raitio, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 41299

teijo.raitio@hel.fi

Decisionmaker

Sari Tuominen
aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.