Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla liikuntaan aktivointi -palvelun työsuhteisten henkilöiden hankintaoikeudet

HEL 2023-010405
More recent handlings
§ 23

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntaan aktivointi -palvelun työsuhteisten työntekijöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti oikeuttaa jäljempänä mainitut työsuhteessa olevat työntekijät toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja viranhaltijan vastuulla 1.9.2023 alkaen edellyttäen että,

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
  • hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä jäljempänä työntekijän kohdalla mainittua euromäärää,
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.
Nimike
Yksikkö
Arvo
Tiimivastaava (yhteinen tiimi)
Kohdennetut liikuntapalvelut -yksikkö
5 000

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Hankintaoikeuksien määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Toimialan talouspalveluyksikkö on puoltanut liitteessä määriteltyjen hankintaoikeuksien myöntämistä.

This decision was published on 30.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö