Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, tontti 54187/6, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2023-010430
More recent handlings
§ 191

Korjaus asuin-, liike- ja toimistotontin (AL) pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen (Vuosaari, tontti 54187/6)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti korjata 14.9.2023 tekemänsä vuokrauspäätöksen (187 §) perusteella Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54187 tontin 6 (kiinteistötunnus 91-54-187-6, os. Gustav Pauligin katu 2 b) pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vuokra-aikaa siten, että tontin vuokrasopimuksen päättymispäivä on 31.12.2085 maanvuokrasopimukseen virheellisesti kirjatun 31.12.2052 sijaan.

Samalla korjataan toimivaltaa koskeva päätöksen kohta.

(A1154-976)

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 4.4.2023 (194 §) siirtää hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa on yli yhden vuoden irtisanomisaika, jos kaupunginvaltuusto on vahvistanut yleiset vuokrausperiaatteet, seuraavasti: Asuntotontit-tiimin päällikkö päättää antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä yritys- että asuintarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun on vahvistettu yleiset vuokrausperiaatteet ja varauspäätös on tehty. Kaupunginvaltuusto päätti 02.02.2022 (22 §) hyväksyä yleiset vuokrausperiaatteet. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 12.4.2022 (235 §) hyväksyä mainittuja vuokrausperiaatteita koskevat soveltamisohjeet.

This decision was published on 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pia Hosia, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 39061

pia.hosia@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö