Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, työtapaturma, 11.11.2020

HEL 2023-010774
More recent handlings
§ 164
This decisionmaker is no longer active

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Yksikön päällikkö

This decision was published on 15.02.2024

Close