Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, työtapaturma, 11.11.2020

HEL 2023-010774
Ärendet har nyare handläggningar
§ 164
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Enhetschef

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng