Hankinta, optio, suun terveydenhuollon laatu- ja vaikuttavuusmittaristo ja benchmarking-palvelu, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-010923
More recent handlings
§ 100

Suun terveydenhuollon laatu- ja vaikuttavuusmittariston ja benchmarking-palvelun optiokauden käyttöönotto

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti ottaa suun terveydenhuollon laatu- ja vaikuttavuusmittariston sekä benchmarking-palvelun hankinnassa käyttöön 12 kuukauden mittaisen optiokauden siten, että sopimusta jatketaan Nordic Healtcare Groupin (NHG) kanssa ajalle 1.1.- 31.12.2024.

Optiokauden arvioitu, sitoumukseton arvo on noin 22 050,00 euroa (alv 0 %). Optiokauden arvo on arvioitu koko hankinnan arvioidun sitoumuksettoman arvon perusteella.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin suun terveydenhuolto on osallistunut laatu- ja vaikuttavuusmittaristoon vuosina 2017–2023 ja benchmarking-palveluun 1.1.2019- 30.6.2020 ja uudelleen 1.3.2021 alkaen. Laatu- ja vaikuttavuusmittariston sekä benchmarking palvelun nykyinen sopimuskausi alkoi 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt hankinnasta päätöksen 1.12.2022 § 133.

Optiokausi

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään 24 kuukauden mittaiseen optiokauteen, joka voidaan ottaa käyttöön yhdessä tai useammassa erässä. Sopimusehtojen mukaan tilaajan tulee päättää optiokauden käyttöönotosta viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin sopimuskauden päättymistä.

Optiokauden pituudesta on keskusteltu suun terveydenhuollon johtotiimissä, jossa päädyttiin 12 kuukauden mittaiseen optiokauteen.

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta. Optiokaudella 1.1.2024 -31.12.2024 noudatetaan sopimusten HEL 2022- 013062 ja HEL 2020- 010585 ehtoja sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä 31.12.2023

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen 14.2.2023 § 28 hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla.

This decision was published on 30.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 42539

eeva.rantala@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja