Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen, keskushallinto, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2023-011042
More recent handlings
§ 12

Palvelukeskusliikelaitoksen toimintasääntö 1.9.2023 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen toimintasäännön liitteen mukaisesti. Toimintasääntö tulee voimaan 1.9.2023 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen toimintasääntöön on tarpeen tehdä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtamiseen koskevia muutoksia.

Liikelaitoksen johtamista koskevat muutokset 1.9.2023 lukien

Toimintasäännössä on kuvattu Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen organisaatio sitä kuvaavine tehtävineen ja toimivaltoineen.

This decision was published on 01.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Samir Stenius, Riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 09 310 27594

samir.stenius@hel.fi

Decisionmaker

Minna Hoffström
toimitusjohtaja