Osallistuva budjetointi, kahden hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2019

HEL 2023-011422
More recent handlings
§ 41

Osallistuvan budjetoinnin kahden hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2019

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja toteaa Helsingin osallistuvan budjetoinnin kahden hankkeen valmistumisen äänestysvuodelta 2019 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 (§ 500), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä äänestysvuodelta 2019. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää sekä käyttö- että investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Ensimmäisen kierroksen osallistuvan budjetoinnin hankkeista on valmistunut kaksi hanketta ja ne ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä.

Edelleen käynnissä olevat hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

This decision was published on 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Sinkkonen, Osallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Attachments

1. Liite. Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet äänestyskierroksella 2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.