Hankinta, optio, suun terveydenhuollon asiakaspalvelukeskus, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011446
More recent handlings
§ 114

Optiokauden käyttöönotto suun terveydenhuollon asiakaspalvelukeskuksen palveluhankinnassa

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti ottaa suun terveydenhuollon asiakaspalvelukeskuksen hankinnassa käyttöön 21 kuukauden mittaisen optiokauden siten, että sopimusta jatketaan

- Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n

- Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n

kanssa ajalle 1.2.2024 – 30.10.2025.

Optiokauden arvioitu, sitoumukseton arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa (alv 0 %). Optiokauden arvo on arvioitu koko hankinnan arvioidun sitoumuksettoman arvon perusteella.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Suun terveydenhuollon asiakaspalvelukeskuksen hankinta on kilpailutettu vuonna 2022.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hankinnan periaatteet ja ehdot 21.6.2022 § 126.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt hankinnasta päätöksen 18.10.2022 § 107.

Hankinnan perussopimuskausi alkoi 1.1.2023 ja päättyy 31.1.2024.

Optiokausi

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään 35 kuukauden mittaiseen optiokauteen, joka voidaan ottaa käyttöön joko yhdessä tai useammassa erässä. Sopimusehtojen mukaan tilaajan tulee päättää optiokauden käyttöönotosta viimeistään kolme kuukautta ennen optiokauden alkamista.

Optiokauden pituudesta on keskusteltu suun terveydenhuollon johtotiimissä, jossa päädyttiin 21 kuukauden mittaiseen optiokauteen.

Optiokaudella tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin lukuun ottamatta tarjouspyynnössä ilmoitettua minimimäärää (6 palveluneuvojaa), vaan palvelua hankitaan tilaajan tarpeen mukaan.

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta. Optiokaudella 1.2.2024-30.10.2025 noudatetaan sopimuksen HEL 2022-004596 ehtoja ja hintoja sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä 31.1.2024.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 21.6.2022. Lautakunta on oikeuttanut päätöksessään terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

- tekemään hankinnasta päätöksen

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan lautakunnan päätöksen perusteella solmittavat sopimukset

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

This decision was published on 05.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anni Helkiö, johtava ylihammaslääkäri, lähipalvelut, puhelin: 050 402 2663

anni.helkio@hel.fi

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 341 2834

eeva.rantala@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja