Lausuntopyyntö, Katri Valan lämpöpumppulaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 6AA mukainen suunnitelma, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HEL 2023-011563
More recent handlings
§ 5

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen lausunto Katri Valan lämpöpumppulaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 6AA mukaisesta suunnitelmasta

Ympäristöjohtaja

Päätös

Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja, jolle kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena toimiva kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto on siirtänyt toimivallan tässä asiassa, puoltaa Helen Oy:n esittämää suunnitelmaa Katri Valan maanalaisen lämpöpumppulaitoksen toiminnasta aiheutuvan pienitaajuisen runkomelun leviämisen selvittämiseksi (Laitoksen toiminnasta aiheutuvan runkomelun tarkkailusuunnitelma. Akukon 210179-08, 23.8.2023).

This decision was published on 27.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Harri Pasanen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32013

harri.pasanen@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja