Lausuntopyyntö, korkotukilainahakemus, perusparannus, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Palovartijantie 6, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

HEL 2023-011580
More recent handlings
§ 93
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 4-7-kerroksisen vuonna 1977 valmistuneen vuokratalokohteen perusparantamiseksi.

Asuinhuoneistoissa tehdään toimenpideluokan III ja asuntojen yhteisis-
sä apu- ja teknisissä tiloissa toimenpideluokan II-IV perusparannustoi-
menpiteet. Hankkeessa uusitaan ulkoseinä, vesikate alusrakenteineen, alueen pintarakenteet ja ulkovarusteet. Räystäsrakenteet, ikkunat, ulko- ja parvekeovet, hissit ja hissikuilut kunnostetaan. Yläpohja ja ulkoseinä lisälämmöneristetään. Yhteisten tilojen ulko-ovet ja saunatilojen ikkunat uusitaan. Saunatilojen LVIS-järjestelmä uusitaan lähes täysin. Hankkeessa on 112 kpl tavanomaista vuokra-asuntoa ja perusparannuksen hankinta-arvo on yhteensä 3 420 €/asm².

Kohteen korjattavien ja uusittavien rakennusosien ja järjestelmien kunto on huono tai ei täytä nykyvaatimuksia, joten perusparannus on aiheellinen.

This decision was published on 15.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Kati Hytönen
yksikön päällikkö

Attachments

1. Lausuntopyyntö 12.9.2023, liite, hakemus
2. Hankeohjelma Palovartijantie 6_Ahjo
3. 1_HAER_Heka Palovartijantie 6
4. LIITE2_Hankesuunnitelma_ARK
5. HEKA Tapulikaupunki Käsityöläisentie 27_asemapiirustus
6. HEKA Tapulikaupunki Palovartijantie 6_asemapiirustus
7. Lsk vel ja niiden vakuuk Palovartijantie 6

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.