Lausuntopyyntö, korkotukilainahakemus, perusparannus, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Palovartijantie 6, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

HEL 2023-011580
Ärendet har nyare handläggningar
§ 93
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 4-7-kerroksisen vuonna 1977 valmistuneen vuokratalokohteen perusparantamiseksi.

Asuinhuoneistoissa tehdään toimenpideluokan III ja asuntojen yhteisis-
sä apu- ja teknisissä tiloissa toimenpideluokan II-IV perusparannustoi-
menpiteet. Hankkeessa uusitaan ulkoseinä, vesikate alusrakenteineen, alueen pintarakenteet ja ulkovarusteet. Räystäsrakenteet, ikkunat, ulko- ja parvekeovet, hissit ja hissikuilut kunnostetaan. Yläpohja ja ulkoseinä lisälämmöneristetään. Yhteisten tilojen ulko-ovet ja saunatilojen ikkunat uusitaan. Saunatilojen LVIS-järjestelmä uusitaan lähes täysin. Hankkeessa on 112 kpl tavanomaista vuokra-asuntoa ja perusparannuksen hankinta-arvo on yhteensä 3 420 €/asm².

Kohteen korjattavien ja uusittavien rakennusosien ja järjestelmien kunto on huono tai ei täytä nykyvaatimuksia, joten perusparannus on aiheellinen.

Detta beslut publicerades 15.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Beslutsfattare

Kati Hytönen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Lausuntopyyntö 12.9.2023, liite, hakemus
2. Hankeohjelma Palovartijantie 6_Ahjo
3. 1_HAER_Heka Palovartijantie 6
4. LIITE2_Hankesuunnitelma_ARK
5. HEKA Tapulikaupunki Käsityöläisentie 27_asemapiirustus
6. HEKA Tapulikaupunki Palovartijantie 6_asemapiirustus
7. Lsk vel ja niiden vakuuk Palovartijantie 6

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.