Poisto, käyttöomaisuuskirjanpito, käyttöomaisuuden poisto, TilaYDIN- ja Kaupunkimalli -projekti, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-011641
More recent handlings
§ 28

Poisto, käyttöomaisuuskirjanpito, käyttöomaisuuden poisto, TilaYDIN- ja Kaupunkimalli -projekti, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti poistaa käyttöomaisuuskirjanpidosta liitteen 1 mukaiset ohjelmistot ja ylläpitomaksut, joiden kirjanpitoarvo on nolla ja jotka eivät ole käyttöomaisuutta. Poiston käyttöomaisuuskirjanpidosta toteuttaa Taloushallintopalvelu–liikelaitos.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalvelu –liikelaitos on ohjeistanut toimialoja poistamaan käyttöomaisuuskirjanpidosta sinne kuulumattomia kohteita, jotta ne eivät rasita käyttöomaisuuskirjanpitoa.

This decision was published on 22.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kanako Tamminen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 35086

kanako.tamminen@hel.fi

Decisionmaker

Ville Lehmuskoski
kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Attachments

1. Koontiluettelo 0-arvoisista poistettavista kohteista 202309

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.