Vahingonkorvaus, esinevahinko, 25.8.2023 Eteläinen kotihoitoyksikkö

HEL 2023-011726
More recent handlings
§ 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Kotihoitopäällikkö

This decision was published on 15.02.2024

Close