Hankinta, optio, terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokraus, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011756
More recent handlings
§ 108

Optiokauden käyttöönotto, terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen hankinnassa otetaan käyttöön kahden (2) vuoden mittainen optiokausi ajalle 20.12.2023 - 19.12.2025. Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta, vaan optiokaudella sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuksen ehdoilla sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen palveluntuottajina ovat Esperi Terveyspalvelut Oy, Medivida Oy ja Terveystalo Julkiset palvelut Oy.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo kahden vuoden optiokaudelle on noin 15 miljoonaa euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 5.10.2021 § 238 oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen hankinnasta päätöksen ja päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt 2.12.2021 § 89 päätöksen terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen hankinnasta. Hankinnan perussopimuskausi on 20.12.2021-19.12.2023. Sopimusta on tilaajan niin päättäessä mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan tarkoituksenmukaista.

This decision was published on 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 33449

iida.katila@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja