Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 6.12.2022, Paloheinä, 3 km:n kilpalatu

HEL 2023-011926
More recent handlings
§ 69

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liikuntajohtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close