Palkasta päättäminen, tuplavuorojen tekemisestä maksettava korvaus, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Palvelukeskus Helsinki

HEL 2023-011983
More recent handlings
§ 46

Tuplavuorojen tekemisestä maksettava korvaus sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujenhoivapalveluissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa aiempaa ns. tuplavuoroa koskevaa ohjetta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa. Tuplavuorokorvauksen suuruus ajalla ajanjaksolla 25.9.2023 – 18.1.2024 on edelleen 150 euroa / kerta.
Yhtä vuoroa koskien voi saada vain yhden korvauksen. Tuplavuorolla tarkoitetaan suunniteltua aamuvuoroa ja iltavuoroa tai suunniteltua iltavuoroa ja yövuoroa, jne. Kyseessä on siis kaksi eri vuoroa, jotka voivat olla kestoltaan eri pituisia yksikön tarpeitten mukaan.

Päätöksen perustelut

Aiempi päätös ns. tuplavuorosta 150 euron korvauksella on päättymässä 24.9.2023. Päätöstä on tarpeen jatkaa määräaikaisesti.
Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.
Muutoin tuplavuoroa koskeva ohje säilyy ennallaan.

This decision was published on 26.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
va. henkilöstöjohtaja