Hankinta, erityisluottokortti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, itäinen nuorisotyöalue, Oma Stadi Idän olohuoneet -projektin työntekijät

HEL 2023-012053
More recent handlings
§ 4

S-Business luottokortin hankkiminen Itäisen nuorisotyöalueen Oma Stadi- Idän olohuoneet- projektityöntekijöiden käyttöön

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti hankkia S- Business luottokortin Oma Stadi, Idän olohuoneet- projektin työntekijöille yhteiskäyttöön.
Vastuuhenkilö on yksikön päällikkö
luottoraja 1000€

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan luottokortin hankintaohjeen mukaan lähin viranhaltija päättää erityisluottokortin hankinnasta.

Projektin työntekijät käyvät ostamassa viikoittain, toimintaan tarvittavia tuotteita.

S-ryhmä on siirtynyt käyttämään S-Business-korttia kaikissa toimipisteissä. S-ryhmän kaupat eivät enää ota vastaan Bosteja, vaan tilalle tarjotaan S-Business-korttimahdollisuutta.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 21.11.2022.

This decision was published on 22.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Decisionmaker

Katri Kairimo
nuorisotyön aluepäällikkö