Hankerahoitus, EAKR-rahoitushaku, Kokemo-hanke, kaupunginkanslia

HEL 2023-012126
More recent handlings
§ 42

Osallistuminen rahoitusosuudella Maakuntien liittojen EAKR-hakuun hankkeella Kongressit ja yritystapahtumat innovaatioiden ja kestävyyden moottoreina pääkaupunkiseudulla (Kokemo)

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin rahoitusosuuden Maakuntien liittojen EAKR-hakuun hankkeella Kongressit ja yritystapahtumat innovaatioiden ja kestävyyden moottoreina pääkaupunkiseudulla (Kokemo).

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin elinkeino-osaston matkailu ja kohdepalvelut yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin rahoitusosuuteen varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 50 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 500 000 euroa ja hankkeelle haettava ulkoisen tuen suuruus on 350 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kokemo hankkeen tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseudusta Euroopan houkuttelevin kokous- ja kongressikohde, ja sitä kautta lisätä alueen tunnettuutta, saavutettavuutta, eri alojen asiantuntijoiden verkostoitumista sekä innovaatioita ja investointeja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan koulutusta ja valmennusta kestävien kokoustuotteiden rakentamiseksi, hiilijalanjäljen laskemiseksi ja pienentämiseksi sekä tuotteiden pilotoimiseksi eri kohderyhmille.

Hankkeen avulla tavoitellaan johtavaa asemaa erityisesti kestävien kokousten ja kongressien järjestämisessä. Tämä tarkoittaa koko palveluketjun ja kaikkien sidosryhmien sitouttamista mukaan kehitystoimenpiteisiin. Hankkeen toimenpiteiden avulla lisätään myös ymmärrystä kokousten ja kongressien vaikuttavuudesta välittömien taloudellisten vaikuttimien lisäksi ns. “legacyna - perintönä”, jota kongressit ja kokoukset tuovat pääkaupunkiseudulle. Ymmärrystä lisäämällä kaupungit pystyvät entistä paremmin kohdentamaan tulevaisuuden toimenpiteet kokousten ja kongressien houkuttelemiseksi pääkaupunkiseudulle.

Hanke koostuu viidestä kokonaisuudesta.

1. Nykytilan kartoitus ja yhteistyöverkoston rakentaminen

2. Mittaaminen

3. Konseptointi, kehittäminen ja tuotteistus

4. Viestinnän ja markkinoinnin toimintamallit

5. Pilottimarkkinointi

Hanke toteutetaan 1.1.2024 – 31.12.2025 välisenä aikana. Hankkeen toteuttaa Enter Espoo Oy ja omarahoitusosuuksista vastaa Enter Espoo Oy, Vantaan kaupunki sekä Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungilla ei ole hankkeessa omaa osatoteutusta. Kaikki hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkien kolmen kaupungin alueelle. Hanke on saanut puoltolausunnot useilta alan yrityksiltä.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 29.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, erityisasiantuntija, puhelin:

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö