Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2023-012174
More recent handlings
§ 129

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen vuonna 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta 77 473 euroa turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen niiden kustannusten kompensoimiseksi, jotka ovat syntyneet kohderyhmälle järjestettävästä varhaiskasvatuksesta 1.1.-31.12.2023 välisenä aikana. Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagogisen asiantuntijan ********** toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi haettavaksi valtion erityisavustuksen tilapäistä suojelua hakevien tai saavien, kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien lasten (paperittomat lapset) varhaiskasvatuksen järjestämiskuluihin. Myönnettävä erityisavustus on enintään 60 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.30. Avustusta voivat hakea varhaiskasvatusta järjestävät kunnat.

Avustusta myönnetään niiden kustannusten kompensoimiseksi, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1.-31.12.2023 avustuksen kohderyhmälle järjestetystä varhaiskasvatuksesta. Kohderyhmälle järjestetyn varhaiskasvatuksen määrä huomioidaan 1.1.2023 – 30.9.2023 osalta toteuman mukaan ja loppuvuoden 1.10.-31.12.2023 osalta arviona. Avustuksen osalta ei vaadita omarahoitusosuutta. Selvitys avustuksen käytöstä tulee tehdä 30.4.2023 mennessä.

Helsingin kaupungilla on ollut varhaiskasvatuksessa Ukrainasta paenneiden perheiden lapsia ilman kotikuntaoikeutta vuoden 2022 maaliskuun alusta lähtien. Valtionavustusta on haettu varhaiskasvatukseen osallistuneiden kohderyhmän lasten lukumäärän mukaisesti.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 31.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Piia Nevala, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 34658

piia.nevala@hel.fi

Taina Torniainen, Projektipäällikkö, puhelin: 09 310 42527

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. OKM hakuilmoitus
2. OKM hakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.