Työryhmän asettaminen, toisen asteen opiskelijoiden ristiinopiskelun edistäminen

HEL 2023-012260
More recent handlings
§ 87

ERHEPYKÄLÄ

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

This decision was published on 20.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anssi Ahlberg, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 22241

anssi.ahlberg@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
toimialajohtajan sijainen