Avustuksen hakeminen, valtionavustus, vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden opetuksen järjestäminen 2023, Opetushallitus, Kasko

HEL 2023-012894
More recent handlings
§ 150

Avustuksen hakeminen, valtionavustus, vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden opetuksen järjestäminen 2023, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen 3 547 155 euroa. Avustusta haetaan suomenkielisen opetuksen järjestämiseen 3 465 004 euroa ja ruotsinkielisen opetuksen järjestämiseen 82 151 euroa. Hakemukset ja hakutiedotteet ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Antti Aaltosen sekä suunnittelija Ylva Hellgren-Tibaldin toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi ylimääräistä valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2023. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 86 % hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 euroa.

Helsingin kaupungin järjestämä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetus sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppilaiden ja -opiskelijoiden muun opetuksen tukeminen ja oman äidinkielen opetus järjestetään osittain erillisellä valtionavustuksella.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 14.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi

Ylva Hellgren-Tibaldi, planerare / suunnittelija, puhelin: 09 310 80125

ylva.hellgren-tibaldi@hel.fi

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

2. Understödsansökan 2023
3. Valtionavustushakemus_S2_OÄK_2023
4. Valtionavustushakemus_saame_2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.