Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden johtajalle

HEL 2023-013057
More recent handlings
§ 39

Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestelyn tilapäinen muutos ajalla 4.12.2023 - 31.5.2024

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että ajalla 4.12.2023-31.5.2024 kirjastopalvelujen johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. Keskustakirjaston johtaja
2. Yhteisten palvelujen päällikkö
3. Aluekirjastopalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan päätöksen 25.8.2023, 32 §:n mukaan (toimintasäännön kohta 4) palvelukokonaisuudenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija.

This decision was published on 03.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Riikonen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

sanna.m.riikonen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja