Hankinta, prosenttirahahankinta, Kannelmäen peruskoulu, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-013159
More recent handlings
§ 62

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Kannelmäen peruskouluun prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamista taiteilija Axel Antasilta Kannelmäen peruskouluun prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten.

Edelleen kulttuurijohtaja esittää, että kaupunkiympäristön toimiala toimittaa luonnoksen HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n arvioitavaksi.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Kulttuurijohtaja vastaa toimialan 1.9.2023 hyväksytyn toimintasäännön 3.2. luvun mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Kulttuurijohtajan esitys perustuu
1) edm. toimivaltaan,
2) Helsingin kaupungin prosenttiperiaatteisiin ja
3) kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä § 278 säätiöidyn HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n (jatkossa HAM) esitykseen.

Kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa ja tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista kokoelmaan liitettävistä taidehankinnoista.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii prosenttirahalla hankittavien taideteosluonnosten ja taideteosten tilaajana (talonrakennushankkeissa ja yleisillä puisto- ja katualueilla) sekä vastaa hankintaan liittyvästä sopimus- ja asiakirjavalmistelusta ja koordinoinnista.

Helsingin kaupungin taidekokoelmasta vastaava viranhaltija (kulttuurijohtaja) päättää prosenttirahoin hankittujen taideteosten liittämisestä taidekokoelmaan teosten valmistuttua ja HAMin taideasiantuntija-arvion pohjalta.

This decision was published on 22.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja