Palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-013367
More recent handlings
§ 93

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmat ja investoinnit vuonna 2023, 8.2.2023 tehdyn päätöksen muuttaminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti muuttaa 8.2.2023 § 12 tekemäänsä päätöstä vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman määrärahoista liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Päätöksessä on huomioitu seuraavat muutokset:

- Helsingin palkkakehitysohjelman palkkakulujen muutokset palvelukokonaisuuksittain yhteensä 3,9 milj. euroa.
- Investointien määrärahojen siirrot vuodelta 2023 seuraavalle talousarviovuodelle 2024 yhteensä 4,0 milj. euroa.

Päätös vaikuttaa toimialan käyttötalouden ja investointien määrärahoihin.

This decision was published on 03.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna-Riitta Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi

Ira Kaukanen, johtava controller , puhelin: 09 310 35228

ira.kaukanen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja