Erikoissairaanhoitona toteutettava hammashoito, suun terveydenhuolto

HEL 2023-013656
More recent handlings
§ 33

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Johtava ylihammaslääkäri

This decision was published on 15.02.2024

Close