Hankinta, optio, kevytarviointityökalu, kaupunginkanslia

HEL 2023-013695
More recent handlings
§ 51

Pienhankinta, esihenkilörekrytoinneissa käytettävä kevytarviointityökalu, optiokauden käyttäminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että esihenkilörekrytoinneissa käytettävä kevytarviointityökalun ensimmäinen optiokausi otetaan käyttöön 1.1.2024 alkaen ja sopimus tehdään yhden (1) optiovuoden ajaksi alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

Talogy Finland Oy (0827533–2).

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo ensimmäiselle ja kahdelle optiovuodelle on yhteensä 30 000 euroa.

Sopimus jatkuu entisin ehdoin.

Päätöksen perustelut

Henkilöstöjohtaja on tehnyt päätöksen §19, 14.3.2023 esihenkilörekrytoinneissa käytettävä kevytarviointityökalun hankinnasta. Päätös sisältää mahdollisuuden optiokausiin.

This decision was published on 16.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Henna Heikkinen, asiantuntija, puhelin: 09 310 24383

henna.heikkinen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
henkilöstöjohtaja