Vuokraus, väistötila, Yrjönkatu 21 B , 5. kerros toimistotila, Yrjönkadun uimahalli, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-013874
More recent handlings
§ 43

Varastotilan vuokraaminen Yrjönkadun uimahallin remontin väistötilaksi, Yrjönkatu 21 b

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilapäisestä tilatarpeesta Yrjönkadun uimahallissa, osoitteessa Yrjönkatu 21 b, sijaitsevaan 545 m² suuruiseen väistötilaan liittyen. Uimahallirakennuksessa sijaitseva toimistotila vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat-palvelun käyttöön varastotilaksi Yrjönkadun uimahallin peruskorjauksen ajaksi 1.1.2023 alkaen. Vuokrasopimuksen arvioitu päättymispäivä on 31.12.2025.

Päätöksen perustelut

Yrjönkadun uimahallin peruskorjaushanke alkaa 1.1.2024, jolloin uimahallin tilat tyhjennetään irtaimistosta. Irtaimiston ja kalusteiden varastointia varten tarvittava tila löytyi samassa rakennuksessa sijaitsevasta 5. kerroksen toimistotilasta. Toimistotilat eivät sisälly peruskorjaukseen ja ovat parhaillaan tyhjillään. Kalusteiden varastointi samassa talossa helpottaa muuttoa ja vähentää kuljetustarpeita.

Vuokrattavat toimistotilat ovat 545 m² suuruiset. Pääomavuokrana peritään 6 191 euroa ja maanvuokrana 635 euroa kuukaudessa. Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan yleiskustannus 0,67 €/m²/kk eli 365 euroa kuukaudessa. Tilan vuokra on yhteensä 7 191 euroa kuukaudessa (13,19 €/m²/kk) eli 86 292 euroa vuodessa. Tila vuokrataan määräaikaisella sopimuksella peruskorjauksen valmistumiseen, eli arviolta vuoden 2025 loppuun saakka.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 14.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kara Koskinen, tiimiesihenkilö, puhelin: 09 310 24713

kara.koskinen@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja