Määrärahojen siirto, vuoden 2023 talousarvio, kaupunginhallituksen käyttövarojen siirto kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle

HEL 2023-014256
More recent handlings
Case 4. / 701 §

V 13.12.2023, Määrärahojen siirtäminen energiakustannusten kattamiseksi vuoden 2023 talousarviossa

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2023 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 800 000 euroa energiakulujen kattamiseksi talousarviokohdille

3 10 01 Kaupunkirakenne
700 000 euroa
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
4 100 000 euroa

Määräraha on tarkoitettu sähkön ja lämmityksen hintojen noususta johtuvien kulujen kattamiseen.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Vuoden 2023 talousarvioon kaupunginhallituksen käyttövaroihin varattiin erillinen kertaluonteinen vuotta 2023 koskeva toimialojen energiakustannusten kasvun kattamiseen tarkoitettu 5 miljoonan euron määrärahavaraus. Määrärahan kohdentamisen tarvetta on arvioitu talousarvion toteutumisennusteiden yhteydessä energiakustannusten sekä -käytön toteumatietoihin perustuen.

Kaupunkiympäristön toimialan yleisten alueiden kunnossapito vastaa katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta. Yleisillä alueilla on kuluvan vuoden aikana jatkettu energiansäästöohjelmaa ja vaihdettu ulkovalaistuksen valaisimia ledeiksi. Sähkön kulutus on vuoden 2023 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana laskenut 7,5  % verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan, ja ennusteen mukaan vuoden 2023 sähkön kulutus vuositasolla laskisi noin 7,4 % edellisestä vuodesta. Toimiala arvioi, että sähkön ja lämmityksen kustannukset tulevat kuitenkin toteutumaan 0,7 miljoonaa euroa vuoden 2023 tulosbudjettia suurempina.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan energiakustannukset ovat kasvaneet liikuntapalveluissa erityisesti alkuvuoden 2023 korkeiden energian hintojen vuoksi. Liikuntapalveluissa on energiaintensiivisiä palveluita, kuten lämmitettävät tekonurmet, tekojääradat ja uimahallit, jotka kuluttavat paljon energiaa. Toimiala on tehnyt vuoden aikana laajasti energiansäästötoimenpiteitä ja kulutus on ollut ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 7 % pienempää kuin vuotta aiemmin. Toimiala arvioi, että sähkön ja lämmityksen kustannukset tulevat kuitenkin toteutumaan 4,1 miljoonaa euroa vuoden 2023 tulosbudjettia suurempina.

Energiakustannusten kattamista varten määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat yhteensä 4 800 000 euroa talousarviokohdalle 3 10 01 Kaupunkirakenne 700 000 euroa ja talousarviokohdalle 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 4 100 000 euroa. Siirrettävä määräraha on tarkoitettu pelkästään hinnan noususta johtuvien energiakustannusten kattamiseen.

Close

This decision was published on 01.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi