Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kirjastopalvelukokonaisuuden keskustakirjasto Oodin yksiköiden päälliköille

HEL 2023-014519
More recent handlings
§ 5

Sijaisen määrääminen Keskustakirjasto Oodin yksiköiden päälliköille

Keskustakirjaston johtaja

Päätös

Keskustakirjaston johtaja päätti määrätä keskustakirjasto Oodin yksiköiden päälliköiden sijaiset seuraavassa järjestyksessä:

Asiakaskokemus- ja kumppanuusyksikkö

Asiakaskokemus- ja kumppanuusyksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. sisältöpalveluyksikön päällikkö
2. keskustakirjaston johtaja
3. mediakulttuuriyksikön päällikkö

Sisältöpalveluyksikkö

Sisältöpalveluyksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. asiakaskokemus- ja kumppanuusyksikön päällikkö
2. keskustakirjaston johtaja
3. yhteiset palvelut yksikön päällikkö

Yhteiset palvelut -yksikkö

Yhteiset palvelut yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. mediakulttuuriyksikön päällikkö
2. asiakaskokemus ja - kumppanuusyksikön päällikkö
3. sisältöpalveluyksikön päällikkö

Mediakulttuuriyksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. yhteiset palvelut yksikön päällikkö
2. sisältöpalveluyksikön päällikkö
3. asiakaskokemus ja - kumppanuusyksikön päällikkö

Päätöksen perustelut

Tämä päätös kumoaa keskustakirjaston johtajan 23.1.2019 (2 §) tehdyn päätöksen.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtajan 25.8.2023 (32 §) vahvistaman toimintasäännön, kohta 4. Sijaisuudet, mukaan palvelujen päälliköt päättävät yksiköiden esihenkilöiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 14.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Decisionmaker

Anna-Maria Soininvaara
keskustakirjaston johtaja