Taideteoksen liittäminen Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, presidentti Mauno Koiviston muistomerkki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-014890
More recent handlings
§ 65

Muistomerkin liittäminen Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti liittää Helsingin kaupungin taidekokoelmaan presidentti Mauno Koiviston muistomerkin eli taiteilija Kirsi Kaulasen teoksen Välittäjä.

Lahjoitettu julkinen taideteos liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan arvolla nolla euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginlakimies on päätöksellään 24.11.2023, § 60 vastaanottanut valtioneuvoston lahjoituksena presidentti Koiviston muistomerkin. Muistomerkki on taiteilija Kirsi Kaulasen teos, ruostumattomasta teräksestä valmistettu veistos, nimeltään Välittäjä.

Valtioneuvosto on arvokasta perinnettä noudattaen lahjoittanut teoksen Helsingin kaupungin ylläpitämäksi julkiseksi taideteokseksi, aiempien Helsingin kaupungin alueelle sijoitettujen Suomen Tasavallan presidenttien muistomerkkien tapaan.

Lahjoitettuja julkisia taideteoksia ylläpidetään kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n 16.3.2023 solmitun sopimuksen mukaisesti. "Välittäjän" ylläpidossa huomioidaan lisäksi lahjoittajan lahjakirjassa esittämät pitkän aikavälin ehdot.

Hallintosäännön 4 luvun 7 §:n mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa Helsingin kaupungin taidemuseokokoelmasta.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta Helsingin kaupungin ja HAM Helsingin taidemuseon välisen sopimuksen mukaan.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa julkisten taideteosten ylläpidosta edm. sopimuksen kohdan 3.2. mukaisesti yhteistyössä HAM Helsingin taidemuseon kanssa.

This decision was published on 01.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja