Virkasuhteen täyttäminen, Solakallion koulu, rehtori, työavain KASKO-01-1285-23

HEL 2023-015317
More recent handlings
§ 159

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen Solakallion koulu, rehtori, työavain KASKO-01-1285-23

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti korjata 5.12.2023 (§ 146) tekemänsä päätöksen asiavirheen johdosta ja jätti Solakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin avoimen viran (virka 000079) toistaiseksi täyttämättä.

Päätöksen perustelut

5.12.2023 (§ 146) tehdyssä päätöksessä, liittyen Solakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin avoimen viran (virka 000079) täyttämiseen, on ollut asiavirhe. Asianosainen on antanut virheen korjaamiseen suostumuksensa. Kyseinen virka jätetään toistaiseksi täyttämättä ja virkaa hoidetaan sijaisjärjestelyin.

This decision was published on 29.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anu Kangaste, johtava lakimies, varatuomari, puhelin: 09 310 87180

anu.kangaste@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Valitun suostumus päätöksen korjaamiseen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.