Hankinta, prosenttirahahankinta, julkisen taideteoksen luonnos, Lauttasaari, Drumsjö lågstadieskola

HEL 2023-015337
More recent handlings
§ 66

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Drumsö Lågstadieskolaniin, Lauttasaareen prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunkiympäristön toimialalle, että se voi tilata luonnoksen taiteilija Tamara Piilolalta prosenttirahoin kustannettavaa julkista taideteosta varten Drumsö Lågstadieskolaniin, Lauttasaareen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki soveltaa taiteen prosenttiperiaatetta kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 40 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä § 278 säätiöity HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (myöhemmin HAM) toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa. HAM tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista taidehankinnoista ja Helsingin kaupungin taidekokoelman täydentämisestä.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa prosenttiperiaatteen mukaiseen taidehankintaan liittyvien sopimusten ja muiden asiakirjojen valmistelusta HAMin avustuksella ja koordinoi hankintaprosessia.

Kulttuurijohtajan päätös taideteoksen tilaamisen esittämisestä perustuu viranhaltijan toimivaltaan, HAMin johtajan esitykseen sekä Helsingin kaupungin taiteen prosenttiperiaatteisiin.

Hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan vastuu Helsingin kaupungin taidekokoelmasta kuuluu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Toimialan 1.9.2023 hyväksytyn toimintasäännön 3.2. luvun mukaan kulttuurijohtaja vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

This decision was published on 11.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja