Hankinta, prosenttirahahankinta, julkinen taideteos, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-015896
More recent handlings
§ 74

Esitys kaupunginkanslialle luonnostilauksesta Kalasataman Sompasaareen prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunginkanslialle luonnoksen tilaamista taiteilija Anna Estarriolalta Kalasataman Sompasaareen Aallonhalkojan koillispään aukiolle prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta. Toimialan 22.12.2023 hyväksytyn toimintasäännön 3.2. luvun mukaan kulttuurijohtaja vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa, tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista taidehankinnoista ja Helsingin kaupungin taidekokoelman täydentämisestä.

Kaupunginkanslia toimii prosenttirahalla hankittavien taideteosluonnosten ja taideteosten tilaajana Kalasataman aluerakentamisessa sekä vastaa hankintaan liittyvästä sopimus- ja asiakirjavalmistelusta ja koordinoinnista.

This decision was published on 28.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Heiskanen
kulttuurijohtaja