Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, eteläinen kotihoitoyksikkö

HEL 2023-015934
More recent handlings
§ 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Kotihoitopäällikkö