Verkostoprojekti, SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa

HEL 2023-016230
More recent handlings
§ 6

SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -verkosto-projektin jatko 2024–2025

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuuden suurimman kaupungin ”SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa” -verkostoprojektiin, jossa edistetään Agenda2030 SDG-tavoitteiden paikallista toimeenpanoa kaupungin strategisissa toiminnoissa ja toimintaperiaatteissa. Helsingin kaupunki osallistuu verkostoprojektin toimintaan ja rahoitukseen. Kyseessä on Kuntaliiton sekä Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien verkostoprojekti. Projekti alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2025. Kuutoskaupungit ovat yhdessä sitoutuneet verkostoprojektin jatkamiseen ja sen rahoittamiseen pienellä kaupungin osuudella vuosina 2024 ja 2025. Verkosto on jatkoa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –määrärahalla osittain rahoitetusta saman nimisestä hankeverkostosta. Hankkeeseen liittymisestä on tehty erillinen rahoitusjohtajan päätös 9.6.2021 § 27 (HEL 2021-006271).

Helsingin kaupungin omarahoitusosuus on 14 000 euroa vuosina 2024–2025 jakautuen siten, että molempina vuosina kaupungin osuus on 7 000 euroa. Kaupunginkanslian strategiaosasto huolehtii sopimuksesta ja kustannuksista. Kustannukset maksetaan strategiaosaston kaupunkistrategiayksikön määrärahoista.

Päätöksen perustelut

YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGt) ovat kansainvälisen kestävän kehityksen viitekehys, jota käytetään kansainvälisesti niin valtioiden kuin kaupunkien kehitystyössä. Helsinki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja on kestävän kehityksen edelläkävijä. Helsinki on julkaissut maailman ensimmäisten kaupunkien joukossa jo kolme vapaaehtoista paikallistason arviota SDG-tavoitteiden toteutumisesta.

SDG-tavoitteet linkittyvät vahvasti Helsingin kaupunkistrategian ja keskeisten ohjelmien tavoitteisiin, esimerkiksi Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaan, hyvinvointisuunnitelmaan ja elinkeinopoliittisiin painopisteisiin. Verkostoprojekti edistää kestävyyden strategisen johtamisen systeemisiin johtamismalleihin ja konkreettisiin johtamisen työkaluihin liittyvää vertaisoppimista ja yhteiskehittämistä kuutoskaupunkien välillä. Verkosto vahvistaa kaupunkien keskinäistä, kansainvälistä yhteiskehittämistä sekä kaupunkien ja kansallisen tason välistä yhteistyötä.

Tavoitteina ovat Agenda2030 SDG-tavoitteiden paikallisen toimeenpanon edistäminen sekä kestävyysmurroksen edellyttämän ajattelu- ja toimintakulttuurimuutoksen aikaansaaminen ja niiden tukeminen päättäjissä, henkilöstössä ja sidosryhmissä.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet liittyvät suoraan useaan kaupunkistrategian painopistealueista: 1) Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua, 2) Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki ja 3) Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä Helsinkiä. Tärkeää on tunnistaa myös synergioita eri teemojen välillä ja viedä laaja-alaista kestävyysajattelua osaksi kaupunkien toimintaa.

This decision was published on 29.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mia Malin, erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 32050

mia.malin@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö

Attachments

1. SDG-verkoston jatkokauden sopimus Helsinki

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.