Hankerahoitus, EU-hanke, Energy Management Systems for flexibility services / HORIZON-CL5-2024-D3-01-12, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-000044
More recent handlings
§ 5

Helsingin kaupungin osallistuminen EU:n rahoitushakuun hankkeessa ”FlexBuild – Flexible Load Exchange for Buildings Utilizing Integrated Local Demand”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen EU:n Horizon-ohjelman rahoitushakuun hankkeessa ”FlexBuild – Flexible Load Exchange for Buildings Utilizing Integrated Local Demand”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan Tilat -palvelun toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin hankkeen kokonaisbudjetti on 133 250 euroa. Hankkeelle haetaan täysimääräistä EU-tukea 133 250 euroa. Helsingin hankeosuuden kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Saadun tuen tulee kattaa kustannukset kokonaisuudessaan.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on edistää rakennusten energiajoustopalveluita kehittämällä, optimoimalla ja demonstroimalla rakennusten energianjoustoratkaisuja. Hankkeen Helsinkiä suoraan koskevan osuuden ensimmäisessä vaiheessa kolmeen pilottikohteeseen toteutetaan tekninen valmius kysyntäjoustoon. Varsinaisen joustopalvelun toteuttavat hankekumppanit, Helsinki käyttää rahoitusta oheiskustannuksiin, kuten energiamittareihin ja rakennusautomaation uudelleenohjelmointiin. Seuraavassa vaiheessa pilotti laajennetaan 10-15 rakennukseen ja viedään reservimarkkinoille. Helsinki edustaa projektissa asiakasta samalla varmistaen, että pilotit eivät vaaranna rakennusten normaalia käyttöä tai sisäilmaolosuhteita.

Hankkeen pääpartnerina ja rahoituksen hakijana toimii Maynooth University Irlannista. Suomesta partnerina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, joka edustaa älykkäisiin rakennuksiin ja energiajärjestelmiin liittyvää tieteellistä tutkimusta, sekä Kapacity.io solutions Oy, joka toimii teollisena kumppanina ja teknologioiden kaupallisena toteuttajana. Myös Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen partnerina. Hankkeen kesto on 7/2024 – 6/2028. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 133 250 euroa, josta ulkoisen tuen osuus on 100 %.

Hanke toteuttaa Kaupunkistrategian 2021-2025 kohtia "Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua": hanke edistää kiinteistöjen energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä, sekä "Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen": hankkeessa hyödynnetään digitalisaation menetelmiä, kuten IoT, big data ja tekoäly.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 16.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö