Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla liikenne- ja katusuunnittelupalvelun suunnitteluyksikön henkilöille hankintojen tekemisestä

HEL 2024-000126
More recent handlings
§ 1

Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelun suunnitteluyksikön eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja suunnitteluyksikön päällikön vastuulla 18.3.2024 alkaen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä
    määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla
    mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
Vakanssi
Nimike
Hankinnan arvo
 euroa (alv 0 %)
055903
projektipäällikkö
29 500
044848
projektipäällikkö
29 500
036227
projektipäällikkö
29 500
040588
projektipäällikkö
29 500
055231
projektipäällikkö
29 500
044849
projektipäällikkö
29 500
511192
projektipäällikkö
29 500
055225
projektipäällikkö
29 500
050531
projektipäällikkö
29 500
050774
projektipäällikkö
29 500
055259
projektipäällikkö
29 500
055239
projektinjohtaja
29 500
055233
projektinjohtaja
29 500
514205
projektinjohtaja
29 500
049699
projektinjohtaja
29 500
040589
projektinjohtaja
29 500
055127
projektinjohtaja
29 500
055238
projektinjohtaja
29 500
035234
tiimipäällikkö
29 500
035232
tiimipäällikkö
29 500
035233
tiimipäällikkö
29 500
035235
tiimipäällikkö
29 500
050520
johtava liikenneinsinööri
29 500
514244
liikenneinsinööri
29 500
514206
liikenneinsinööri
29 500
514343
liikenneinsinööri
29 500

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

This decision was published on 19.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tiina Kiuru, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 52274

tiina.m.kiuru@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Kiuru
yksikön päällikkö