Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 14.12.2023 Keskuspuiston Laakso-Maunula välinen ulkoilualue

HEL 2024-000304
More recent handlings
§ 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liikuntajohtaja